„სოციალური კაპიტალს” სურს  დაეხმაროს საქართველოში სოციალურ საწარმოებს. კომერციული აქტივობები წვლილს შეიტანს სოციალურ სამართლიანობასა და ეკონომიკურ განვითარებაში. განსაკუთრებით საზოგადოებრივ სფეროში  და ეს ხელს შეუწყობს დასაქმების შესაძლებლობების შექმნას სოციალურად დისკრიმინირებული მოქალაქეებისათვის.

 

ძირითადი თავისებურებები საქმიანობის დაწყებასა და მიმდინარე პროცესებში არის ღია მეთოდები, დემოკრატიულობა გადაწყვეტილებების მიღებისას , ყველა მონაწილის პასუხისმგებლობა, გამჭირვალობა და მდგრადობა საქმიანობის განხორციელებაში.

 

მარგინალურ და დისკრიმინირებულ ჯგუფებთან ერთად შეიძლება ასევე ჩართულნი იყვნენ მიგრანტები და  ეთნიკური უმცირესობები, აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები , ადამიანები ქრონიკული დაავადებებით ან ასაკიანი დასასაქმებლები.

 

ჩვენი საქმიანობის ამოსავალი წერტილი არის ახალგაზრდა, ყოფილი პატიმრების პროფესიული რეაბილიტაცია.